Contact

VVED, s.r.o.
-
sídlo
01816 Domaniža 18
okr. Považská Bystrica
Slovenská republika

tel.: 042/439 4516, 439 4538
fax: 042/439 4674
e-mail: vvedpb@vved.sk
e-mail: vved@vved.sk

VVED, s.r.o
- stredisko AGZAT
ul. Robotnícka,
01701 Považská Bystrica

tel./fax: 042/4326383
mobil: 0905 820 220
e-mail: agzat@agzat.sk

VVED, s.r.o
-
stredisko Banská Bystrica

IČO: 31 637 647
IČ DPH: SK2020440543
číslo účtu: 289 5796 001/5600
bankové spojenie:
Dexia Banka Slovensko, Považská Bystrica