Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: agzat@agzat.sk 

VVED TECHNIKA, s.r.o
prevádzka AGZAT
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

e-mail: agzat@agzat.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s

Profil firmy

 

 

Spoločnosť VVED TECHNIKA,s.r.o sa zaoberá - predajom náradia a remeselnej techniky. 

                                                                           - výrobou hydraulických hadíc

                                                                           - výrobou malotraktora AGZAT 

 

 

Všetky  činnosti máme  certifikované podľa EN ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001.

Našim cieľom je udržanie trvalého rastu produkcie, neustále skvalitňovanie služieb a spokojnosť našich zákazníkov