Kontakt

  VVED TECHNIKA, s.r.o.
  -
  sídlo
  M.R.Štefánika 138
  017 01 Považská Bystrica
  Slovenská republika
  e-mail: agzat@agzat.sk 

  VVED TECHNIKA, s.r.o
  prevádzka AGZAT
  Priemyselný areál
  ul. Robotnícka 2145
  01701 Považská Bystrica

  e-mail: agzat@agzat.sk

  IČO: 45267634
  DIČ: 2022904730
  Zápis v OR Okresný súd TN
  oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

  bankové spojenie:
  číslo účtu: 1074484006/1111
  UniCredit Bank Slovakia a.s