Kontakt

  VVED TECHNIKA, s.r.o.
  -
  sídlo
  M.R.Štefánika 138
  017 01 Považská Bystrica
  Slovenská republika
  e-mail: info@technika.vved.sk

  ekonomické oddelenie
  Ing. Augustínová Alena
  0917 754 249

  expedičné oddelenie
  p. Čičkán Miroslav
  p. Eldešová Alena
  0918 603 458

  oddelenie nákupu
  Ing. Šujan Milan
  0905 877 834

  servis cestných a stavebných strojov
  SAUER DANFOSS

  p. Špánik František
  0903 625 934, 0911 249 355

  VVED TECHNIKA, s.r.o
  prevádzka AGZAT
  Priemyselný areál
  ul. Robotnícka 2145
  01701 Považská Bystrica

  e-mail: agzat@agzat.sk

  IČO: 45267634
  DIČ: 2022904730
  Zápis v OR Okresný súd TN
  oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

  bankové spojenie:
  číslo účtu: 1074484006/1111
  UniCredit Bank Slovakia a.s