Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.

sídlo firmy, prevádzka výroby hydraulických hadíc a prevádzka predajne náradia a techniky :

M.R.Štefánika 138

017 01 Považská Bystrica

Slovenská republika

 

prevádzka AGZAT 

prevádzka výroby malej poľnohospodárskej techniky, veľkoskladu a strojárenskej výroby:
Robotnícka (priemyselný areál)
Považská Bystrica

tel.: 042/4331234
fax: 042/4331234
e-mail: vved@vved.sk
e-mail: agzat@agzat.sk

 

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Číslo účtu: 1074484006/1111
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovensko, a.s

Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: agzat@agzat.sk 

VVED TECHNIKA, s.r.o
prevádzka AGZAT
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

e-mail: agzat@agzat.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s