Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.

sídlo firmy, prevádzka výroby hydraulických hadíc a prevádzka predajne náradia a techniky :

M.R.Štefánika 138

017 01 Považská Bystrica

Slovenská republika

 

prevádzka Robotnícka 2145

veľkosklad a strojárenské služby lisovanie a delenie materiálu:
Robotnícka  2145 (priemyselný areál)
Považská Bystrica

tel.: 042/4331234
fax: 042/4331234
e-mail: vved@vved.sk
 

 

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Číslo účtu: 1074484006/1111
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovensko, a.s

Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo a predajňa náradia a remeselnej techniky, výroba hydraulických hadíc 
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

mobil: 0905662548 
e-mail: vved@vved.sk

VVED TECHNIKA, s.r.o
veľkoobchod sklad 
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

info@egopower.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s