Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: info@technika.vved.sk

ekonomické oddelenie
Ing. Augustínová Alena
0917 754 249

expedičné oddelenie
p. Čičkán Miroslav
p. Eldešová Alena
0918 603 458

oddelenie nákupu
Ing. Šujan Milan
0905 877 834

servis cestných a stavebných strojov
SAUER DANFOSS

p. Špánik František
0903 625 934, 0911 249 355

VVED TECHNIKA, s.r.o
prevádzka AGZAT
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

e-mail: agzat@agzat.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s

 


.

Zabezpečujeme

  • predaj a servis kontajnerových systémov 
  • predaj a servis kontajnerov

     

CTS - servis spol. s r.o. Okřínek

 

Strojárenský podnik CTS - servis spol.s.r.o. je najväčším výrobcom systémov kontajnerovej výroby v Českej republike. Výrobný sortiment sa rozrastá modernizáciou súčasných a vývojom nových mechanizmov. 

Ponuku tvoria kĺbové a teleskopické nosiče kontajnerov so zdvíhacím a sklápacím výkonom od 3 do 20ton. 

K nosičom sú dodávané kontajnery vo viac ako 40 variantoch včetne špeciálnych a nádob na zber separovaného odpadu.

V sortimente sú tiež modernizované dvojramenné nosiče kontajnerov.

Výrobky CTS-servis spol. s r.o. sa so svojimi prevádzkovými vlastnosťami a vysokou kvalitou presadili na domácom i zahraničnom trhu.

CTS-servis spol. s r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001.