Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo a predajňa náradia a remeselnej techniky, výroba hydraulických hadíc 
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

mobil: 0905662548 
e-mail: vved@vved.sk

VVED TECHNIKA, s.r.o
veľkoobchod sklad 
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

info@egopower.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s

Voľné výrobné kapacity

TECHNOLÓGIE  - voľné výrobné kapacity pre strojársku výrobu

LISOVANIE

 

 

lisy tonáže                       LP 50                         LE 32                           LS 20                                     .

menovitá sila                             500 kN                       320 kN                          200 kN

rozmer stola                              600x480                    560x400                       400x350

zdvih barana                             10-80                         10-70                           10-60

 

 

REZANIE / PÍLENIE MATERIÁLOV