Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: agzat@agzat.sk 

VVED TECHNIKA, s.r.o
prevádzka AGZAT
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

e-mail: agzat@agzat.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s

Voľné výrobné kapacity

TECHNOLÓGIE  - voľné výrobné kapacity pre strojársku výrobu

OZUBÁREŇ

Výroba čelného priameho a šikmého ozubenia, evolventného a jemného drážkovania u kolies i hriadeľov odvalovacími a kotočovými frézami, obrážacími nástrojmi odvalovacím procesom s možnosťou dokončovania brúsením resp. ševingovaním . Rozmerový rozsah výroby ozubenia do max. modulu 6 mm.


LISOVANIE

Strihanie, ohýbanie, nízke ťahanie, pretlačovanie, razenie, rovnanie, zakružovanie na vystredníkových lisoch o parametroch :

výstredníkové lisy                    LE 400 C                     LE 250 C                     LE 160 L                    LE 100 P

Menovitá sila                            4000 kN                       2500 kN                      1600 kN                      1000 kN

Upínacia plocha                       1250x880                    1120x800                    1000x720                  700x560

Zdvih barana                           30-160                         30-140                         20-120                       10-90

Zovretie                                   470                               360                              330                           270


lisy nižšej tonáže                       LP 50                         LE 32                           LS 20                                     .

menovitá sila                             500 kN                       320 kN                          200 kN

rozmer stola                              600x480                    560x400                       400x350

zdvih barana                             10-80                         10-70                           10-60BRÚSENIE

ZVÁRANIE TRENÍM

PREŤAHOVANIE