VVED TECHNIKA, s.r.o profesionálne strojárenské a servisné služby

Servis a opravy stavebných a cestných strojov a mechanizácií, hydrauliky a pracovných strojov :


NON STOP SERVIS 0903 625 934, 0911 249 355

Servis (aj výmenným spôsobom )


1. HYDROGENERÁTOR - SPV 20, 22, 23                                          € 332


    HYDROMOTOR - SMF 20, 22, 23                                                     € 266


2. NÁHON ČERPADIEL


    UN 050, 053

    UNO 180, UDS a iné

    UNC 060, 061, Locust                                                      od € 400 - € 600 

                                                                                                                 (cena je závislá od poškodených kolies)                        

3. MENIČOVÉ SKUPINY


    UNC 200, 201, KNB, UNK 320, LKT 120, UNC 151         € 897 - € 1030

    MENIČOVÝ STRED (reaktor s turbínou)                             € 332 - € 432


4. PREVODOVKY (slovenská produkcia)


    Z P50 - 53 (UN 050, 053, UNO 180)                                         € 631 - € 830

    4PR 160 (UNC 200, 201, UNK 320, LKT 120, UNC 151)               € 2150


5. PREVODOVKY - zahr. produkcia


    ALLISON (USA)

    ZF (Nemecko)

    (spolu s meničmi - komplet)                                              € 5312 - € 6971    

   

Default text

Systém AGZAT

malotraktor agzat

Kontakt

VVED TECHNIKA, s.r.o.
-
sídlo
M.R.Štefánika 138
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: info@technika.vved.sk

ekonomické oddelenie
Ing. Augustínová Alena
0917 754 249

expedičné oddelenie
p. Čičkán Miroslav
p. Eldešová Alena
0918 603 458

oddelenie nákupu
Ing. Šujan Milan
0905 877 834

servis cestných a stavebných strojov
SAUER DANFOSS

p. Špánik František
0903 625 934, 0911 249 355

VVED TECHNIKA, s.r.o
prevádzka AGZAT
Priemyselný areál
ul. Robotnícka 2145
01701 Považská Bystrica

e-mail: agzat@agzat.sk

IČO: 45267634
DIČ: 2022904730
Zápis v OR Okresný súd TN
oddiel:Sro, vl.č.:22224/R

bankové spojenie:
číslo účtu: 1074484006/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s